Use advanced navigation for a better experience.
You can quickly scroll through posts by pressing the above keyboard keys. Now press the button in right corner to close this window.

Tags archives: kosher-sertifikasi

Kosher Denetimi

Kosher Denetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Kosher denetimlerinde yerinde denetim esastır ama bundan denetimcilerin sadece sahaya önem verdikleri anlaşılmasın. Gerekli dökümantasyon işlemlerinin de uygun şekilde hazırlanması gerekir. Denetimlerde dikkate alınması gereken en önemli hususlardan bir tanesi de kullanılan ürünlerden ziyade kullanılan ürünler ile prosesin total olarak değerlendirilmesi gerekliliğidir. Kosher denetimlerinde dikkat edilmesi gereken 4 nokta; 1. Böcekle Mücadele İşletme içinde ölü ya da diri herhangi bir böcek tespiti o işletmenin […]

Kosher Nedir?

Kosher’in Tanımı Kosher belgesi musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünleri tescilleyen  bir belgedir. İşletmelerde üretim yapılırken tüm aşamaların ve kullanılan malzeme ve hatta ekipmanların musevi inançlarına uygunluğu din adamları(haham) tarafından üretim yerinde kontrol edilir. Uygulama, ekipman ve malzemelerde inançlarına aykırı bir durum olmaması durumunda din adamları firmada üretilen ürünlere kosher(koşer) belgesi verir. Kosher İbranice’de “uygun” anlamına gelmektedir.  

small_keyboard